หน่วยการเรียนรู้ : การจัดกระเช้าดอกไม้

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้ตะกร้าไข่ไก่หรือผลไม้

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้ทรงกลม

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้รูปทรงตัว L

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้ด้วยแจกันทรงเตี้ยรูปทรงแบบเส้นแนวดิ่งกึ่งผสมเส้นโค้ง

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้รูปทรงตัวTแนวนอน

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้รูปแบบสวนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

หน่วยการเรียนรู้ : การจัดดอกไม้แบบสวนหรือธรรมชาติดอกไม้กับตุ๊กตา

หน่วยการเรียนรู้ : จัดดอกไม้ทรงสูงรูปทรงแนวดิ่ง